Svenska barnboksinstitutet och skatterna

Svenska barnboksinstitutets 50-årsjubileum fortsätter och den 29 augusti kl. 18 öppnas utställningen ”Svenska barnboksinstitutet och skatterna”. Invigningstalare är prof. Boel Westin. I utställningen visas böcker, brev, klipp och illustrationer ur Svenska  barnboksinstitutets  samlingar. I en kronologi ges också en inblick i Sbi:s historia och betydelse för forskningen om barnlitteratur.

Passa på att ta en selfie i den berömda Sagofåtöljen utformad av Fibben Hald, använd gärna #sbi50.

Utställningen pågår fram till den 30 november. Varmt välkomna!

Tid och plats: kl. 18.00 den 29 augusti i biblioteket på Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm. T-bana Odenplan. Ingen förhandsanmälan.
Utställningen kan ses fram till den 30 november på bibliotekets ordinarie öppettider måndag-torsdag 12-17. Se också jubileumssidan sbi50.com.

AffischSkatterna

Barnbiblioteket Saga på turné

En sagolik skola
Folkskolan fyller 175 år! Det firas genom projektet ”En sagolik skola – Folkskolan 175 år”, en lekfull utställning som gestaltar vår skola från 1800-tal till i dag, både rent konkret men också i en digitaliserad version.

I utställningen visas också en mängd konstskatter från förra sekelskiftets läseböcker, jultidningar och Barnbiblioteket Saga – Sveriges största lässatsning någonsin. Bland illustratörerna kan nämnas Carl Larsson, Jenny Nyström, Elsa Beskow, Ottilia Adelborg och Louis Moe m fl.

Genom projektet ”En sagolik skola” är alla välkomna att ta del av vårt kulturarv, leva med i skolans historia och medverka i diskussionerna om dagens och framtidens skola.

För genomförandet står Lärarstiftelsen i samverkan med Sveriges Museer, Sveriges Hembygdsförbund, Svenska barnboksinstitutet och Lärarförbundet. Utställningen öppnar på Prins Eugens Waldemarsudde i mars 2017 och går sedan vidare till sju regionala museer.

Välkomna att uppleva fantasin mitt i verkligheten!

Turnéplan:
2017
Prins Eugens Waldemarsudde – 10 mars – 21 maj
Kalmar – 5 juni – 8 oktober
Kristianstad – 23 oktober – 7 januari
2018
Malmö – 22 januari – 22 april
Umeå – 7 maj – 26 augusti
Falun – 10 september – 2 december
Karlstad 17 december – april 2019
2019
Östersund/Jamtli – april 2019 – vecka 34 2019

Kulla-Gullapriset 2016 till Ulf Stark

Den 7 juni mottog Ulf Stark 2016 års Kulla-Gullapris vid en prisceremoni på Svenska barnboksinstitutet.

Kvällen inleddes med ett samtal mellan pristagaren och Katarina Kuick, författare och översättare. Publiken fick lyssna på en vandring genom Ulf Starks författarskap, samarbeten med illustratörer, skrivprocessen och tankar om att skriva böcker för IKEA.

IMG_8156
Ulf Stark

Katarina Kuick följde många av de trådar som binder samman hela Ulf Starks produktion och som sträcker sig över fyra decennier, i flera olika kategorier. Här finns hundarna, längtan, kärleken, döden, saknaden, poesin – och humorn. Katarina, som inför samtalet hade sträckläst hela produktionen, menade att ett säkert kvalitetstecken på att en bok är bra, det är när man direkt vill läsa om den efter att ha läst klart. Ett annat tecken är att man inte vill läsa något överhuvudtaget efter att ha läst klart, boken måste få smälta. Så är det med Ulfs böcker sa Katarina.

På frågan om vilket förhållande Ulf Stark har till Kulla-Gulla svarade han att han efter att ha fått Kulla-Gullapriset läst alla böckerna i serien. Något han inte gjort tidigare. Han förvånades över de inkännande och fina skildringarna av pojkar och män. Om han hade fått läsa böckerna som barn hade han säkert kunnat identifiera sig med flera av dem och tog som exempel Johannis.

Efter samtalet läste Lillemor Torstensson, Sbi, upp motiveringen, lämnade över ett diplom skapat av Stina Wirsén och blommor. Prissumman är på 85 000 kr.

 

 Motiveringen löd:

”Ulf Stark har skapat så viktiga och slagkraftiga berättelser, att de med rätta kan ses som en del av vårt gemensamma litterära arv. I ett författarskap där variationsrikedom och stilistisk skärpa utgör kärnan, låter han pricksäker humor samexistera med allvar och existentiella frågor. Döden är ständigt närvarande, som en oundviklig del av livet och som något vi kan bli vän med. I Starks böcker kan en död syster nedstiga till jorden som ängel för att leka med sin bror, och en pojke finna tröst i insikten att det saknade husdjuret alltid kommer finnas inom honom. Men viktigast av allt är mötet mellan människor, förutsättningen för förändring och utveckling. Det kan få en pojke på äventyr med sin självvalda morfar att växa inombords, och två flickor att mötas bortom kulturella gränser i en tid då finska krigsbarn korsade Östersjön. Ulf Stark ser det stora i det lilla.” 

Efter prisceremonin blev det mingel med bubbel och tårta i biblioteket. Samtalet mellan Ulf Stark och Katarina Kuick filmades och läggs ut på Sbi:s hemsida inom ca 2 veckor.

 

På resa till München

 

Svenska barnboksinstitutet samlar på alla barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige. Tänk om man skulle samla på alla barn- och ungdomsböcker som ges ut i världen? Ja den ambitionen har Internationale Jugendbibliothek (IJB) i München. Genom bidrag från Svensk biblioteksförening fick jag möjlighet att besöka IJB under några dagar i maj i år. Besöket hade jag sett fram emot ända sedan mitten av 1990-talet då jag just börjat arbeta på Svenska barnboksinstitutet (Sbi) som bland annat hade IJB som förebild.

IJB har en lång historia och startades av journalisten och översättaren Jella Lepman direkt efter andra världskrigets slut. Syftet var att öka förståelsen för barn- och ungdomslitteratur både bland barn och vuxna. Det innebär att institutet delvis har samma inriktning som Sbi, med den skillnaden att vi inte har någon verksamhet direkt riktad till barn.

IJB är sedan 1983 beläget i det medeltida slottet Schloss Blutenburg. Vid min ankomst blir jag mottagen av Petra Wörsching, sekreterare och ansvarig för forskningsprogrammet. Hon tar mig på en snabb rundvandring i slottets alla fantastiska rum. Därefter träffar jag Lucia Obi som arbetar i referensbiblioteket som rymmer ca 30 000 volymer teoretisk litteratur (jmfr Sbi:s 18 000), barnbokssamlingen rymmer 610 000 volymer (Sbi ca 90 000).

IMG_1495
Referensbiblioteket

Vi finner oss ha många gemensamma erarenheter, alltifrån besöksfrågor till inköps- och katalogiseringsrutiner. Precis som för oss är en av de stora frågorna hur ett litet specialbibliotek ska klara utmaningarna med höga kostnader för databaser och e-publikationer. Biblioteket är öppet måndag – fredag kl. 10–16. Besökarantalet till referensbiblioteket har sjunkit de senaste åren men på sommaren är det högtryck i biblioteket. Tyvärr har katalogiseringsarbetet fått skäras ner vilket innebär att man inte kan ta hand om alla böcker (både barnböcker och teoretisk litteratur) som kommer till institutet.

Efter besöket hos Lucia träffar jag bibliotekschefen Jutta Reusch. Hon berättar om projekt som pågår, som nytt automatiskt beställningssystem, boksaneringsprojekt och inköp av nya hyllsystem. Alla böcker finns inte på slottet utan i magasin på andra platser. Den som vill beställa böcker ur samlingarna måste göra det två veckor i förväg om man vill läsa dem på plats.

IMG_1486
Jutta Resuch, bibliotekschef

Det är familjeministeriet som finansierar IJB dessutom får man medel från region Bayern och staden München. Verksamheten är omfattande och för IJB är det viktigt att visa upp det som finns i samlingarna. Det gör man bland annat genom den rika och mångfacetterade utställningsverksamheten. Just nu pågår en utställning om hur krig har skildrats i bilderböcker genom tiderna. Runt 100 illustrationer av den engelske illustratören Chris Riddel visas i en annan. Den tyska illustratören Binette Schroeder har skänkt original och hela sin boksamling till IJB och också bidragit till uppbyggnaden av ett museum med hennes material. Här finns också ett Michael Ende-museum och i ett tornrum finns verk av den av fyrar intresserade poeten och författaren James Krüss. Förutom utställnings- och museiverksamheten drivs ett barnbibliotek med böcker på runt 30 språk. Till barnverksamheten hör också en målarverkstad och många barngrupper besöker utställningarna och får delta i olika workshops. Det är den här verksamheten som genererar de flesta besöken.

Efter lunchen, som intas i slottsrestaurangen, får jag träffa Jochen Weber som är chef för språksektionen. Nu får jag tillfälle och fråga hur man gör för att samla in alla böckerna. Jochen berättar att på språkavdelningen ansvarar fyra personer för olika språkområden och länder. Var och en av dessa har upparbetade nätverk med förlag och organisationer och kan på så sätt göra ett urval av de böcker som bör finnas på IJB. Mycket av insamlingsarbetet görs på bokmässorna i Bologna och Frankfurt för att förlagen ska slippa de höga fraktkostnaderna. Jochen har arbetat på IJB i 22 år och ansvarar för de spanska och portugisiska språkområdena. Dessutom arbetar han med alla de publikationer som institutet producerar. Ett mycket framgångsrikt arbete är med den årliga kalendern som görs i samarbete med ett förlag. Ett urval dikter ur den rika samlingen från hela världen publiceras på originalspråk och i översättning till tyska med originalillustrationer. Varje vecka under året får sin dikt. Jochen arbetar också med The White Ravens som är ett viktigt årligt projekt för att lyfta fram extraordinära och innovativa författare och illustratörer från olika delar av världen. Det presenteras på Bokmässorna i Frankfurt och Bologna och i juli sedan några år tillbaka arrangeras en stor festival på slottet där några av de utvalda författarna och illustratörerna bjuds in för att under en vecka hålla workshops, delta i seminarier och träffa skolbarn.

Efter samtalet med Jochen träffar jag Ines Galling som ansvarar för de tyskspråkiga- och skandinaviska böckerna. Vi pratar mycket om urvalsprocessen, hur hitta fram till rätt böcker och författar- och illustratörsskap. Hon berättar att hon lusläser vår Bokprovning. Både Jochen och Ines medger att det självklart finns vita fläckar var man har svårt att samla in böcker. Det kan bero på språksvårigheter men också som Jochen säger att ibland är det svårt att avgöra om böckerna är läromedel eller skönlitteratur. Så de vita fläckarna är man medveten om men utger sig ju heller inte för att samla in allt. Ambitionen är att få in de mest betydelsefulla verken från de flesta länderna i världen. Runt 100 språk är representerade i biblioteket.

 

Ines och jag pratar också ämnesord. De utgår från en lista som både är tänkt för den teoretiska litteraturen och barnlitteraturen. Det är förstås väldigt komplicerat. Listan ansvarar den bayerska biblioteksföreningen för och det är svårt, menar Ines, att ändra och lägga till nya ämnesord. Självklart hinner man inte läsa alla böcker utan får sätta ämnesord utifrån presentationstexter.

Därefter berättar Petra för mig hur forskarprogrammet fungerar. Varje år söker ungefär 100 forskare och doktorander från hela världen, utom Tyskland, till forskarprogrammets 15 platser. Programmet innebär att man får en forskarplats på IJB i upp till 3 månader, med tillgång till bibliotekets resurser.

När jag till sist kommer in till föreståndaren för IJB Christiane Rabe möts jag av en hylla full med kuvert med avritade vackra korpar olika former. Förklaringen är enkel, Rabe på tyska är korp. Och jag som just träffade en korp på vägen till slottet. Den ville inte flytta på sig och verkade stanna för att prata en liten stund.

Christiane och jag samtalar om arbetet på våra respektive institut och konstaterar att vi har mycket gemensamt och att en stor del av arbetet går åt till att hitta pengar. Vi har många gemensamma framtida utmaningar. För att få in extra medel hyr IJB ut lokalerna till olika evenemang som till exempel bröllop. När jag anländer håller ett gäng personer med att plocka ned efter helgens vinfestival.

Dagen avslutas med en rundvandring i barnboksbiblioteket tillsammans med Jochen som berättar om verksamheten. Biblioteket är välbesökt med grupper från skolor och förskolor. Speciella program för att stödja alla nykomna flyktingbarn är ett nytt inslag i verksamheten.

IMG_1506
Svenska böcker i barnbiblioteket

Dagen efter återvänder jag till IJB för en sista titt på utställningarna och en stund med Lucia i biblioteket. Vi drömmer om att samla fler barnboksinstitut på en gemensam konferens. Men först av allt drömmer jag om att få ta med mina medarbetare på Sbi till IJB. Vi blinkar åt varandra Lucia och jag. Det ska vi fixa. Bye bye, see you soon.

Lillemor Torstensson
Kommunikatör och verksamhetsansvarig på Svenska barnboksinstitutet
Tack till Svensk biblioteksförening

 

Bokprovning på turné

Premiären för årets Bokprovning var den 15 mars i Stockholm. Efter det åkte delar av institutet på turné till Farsta, Uppsala, Umeå, Varberg och Malmö.

 

I Farsta filmade UR Samtiden Bokprovningen. Det kommer att sändas i Kunskapskanalen och på UR play inom kort. På bilderna syns publik, The Crew och två glada bokprovare: Sofia och Karin.

I Uppsala föreläste vi på Stadsbiblioteket i Kerstin Ekmansalen. Med oss på turnén har vi haft Maria Nilsson, forskare vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Till Umeå anlände vi den 19 april och fick  först en rundvandring i det vackra Kulturhuset Väven. 80 personer tog del av föreläsningar om trender och tendenser i utgivningen 2015. Region Västerbotten streamade och sände ute till regionen också. Det var vi glada för. På bilderna ses publiken, Jenny Lindmark (Region Västerbotten), Marcus Biderholt (bibliotekarie och projektledare för SVTs Bokslukarna), Gunilla Brinck (Umeå stadsbibliotek).

I Varberg bokprovade vi på Stora teatern och publiken strömmade till… Fantastiskt att få vara i en så ståtlig teaterlokal tyckte vi.

Malmö var sista stoppet på turnén. Vi fick bokprova på biograf Spegeln vid Stora torget. Här ses publiken strömma till. Vår föreläsare Maria Nilson hittade kollegan och forskaren Helene Ehriander i publiken.

Vi vill rikta ett Stort tack till samtliga arrangörer på turnéorterna:
Fanfaren Kultur Farsta
Länsbibliotek Uppsala
Länsbiblioteket i Västerbotten och Umeåregionens bibliotek.
Kultur i Halland, Regionbiblioteket och Varbergs bibliotek.
Region Skåne & Kultur Skåne

Och ett stort tack till UR Samtiden.

Seriedagen den 3 maj

Den 3 maj arrangerade Svenska barnboksinstitutet en halvdag om barn- och ungdomsserier. Dagen ingick som ett förarrangemang till Stockholms internationella Seriefestival. Ett 50-tal åhörare fick lyssna på många intressanta samtal om den stora ökningen i utgivningen av serier för barn och unga 2015. Andra teman var serier för ungdomar, serier på bibliotek och serien som ålders- och generationsöverskridande.

Moderator för dagen för Åsa Warnqvist, Sbi, som också inledde under rubriken ”Serieutgivningen under 2000-talet” med att ge en kort presentation över hur utgivningen av serier för barn och unga har sett ut under 2000-talet, med särskilt fokus på sin egen forskning om serier för ungdomar.

Sofia Gydemo talade utifrån ”Guldåret 2015” och presenterade utgivningen av barn- och ungdomsserier under 2015, då utgivningen ökade med nästan 50 procent och flera serieböcker för barn fick prisregn över sig.

”Serier för barn, unga eller vuxna – eller allihop?”
Hur bestämmer förlagen om en serie ska lanseras för barn eller vuxna och vem läser vad? Är serien mer generationsöverskridande än annan litteratur för barn och unga, och vad beror det i så fall på? Fabian Göranson, förläggare på Rabén & Sjögren och f.d. Kolik, och Mats Jonsson, redaktör på Galago, samtalade med tecknaren och författaren Johan Unenge.

”Serier på bibliotek”
Hur kan man arbeta med serier på bibliotek? Patrik Schylström från PunktMedis och Stadsbiblioteket, och Lisa Karlsson, Rum för barn, presenterade och samtalade kring sina respektive biblioteks verksamhet kring serier för barn och unga. Samtalet leddes av Ola Hellsten, Serieteket.

”Serieskapare samtalar”
Serietecknarna Hanna Gustavsson och Peter Bergting, berättade om skapandet av sina uppmärksammade serieböcker för barn och unga. Samatalet leddes av Fabian Göranson, Rabén & Sjögren.

Stort tack till alla medverkande och åhörare. Programmet ingår i Sbi:s föreläsningsserie Tema barns läsning.

Tre frågor till Pia Vuorio

piaVi ställde tre frågor till Pia Vuorio från Åbo Akademi som var på Sbi på ett korttidsstipendium för ett par veckor sedan.

Vad forskar du om?

Hur mödrar och fäder gestaltas i samtidsrealistiska ungdomsromaner utgivna mellan 1965 och 1980. Jag granskar romaner i vilka huvudpersonens relation till någondera av föräldrarna, i vissa fall bägge, problematiseras.

Vilken nytta har du haft av Sbi:s samlingar?

Väldigt stor nytta! I synnerhet den omfattande tidskrifts- och artikelsamlingen har varit till stor hjälp. Det har varit spännande att läsa dåtidens omdömen i form av recensioner om den primärlitteratur som jag granskar i min avhandling.

Har du stött på någon särskilt intressant bok här?

Många, men Lissa Pauls Reading Otherways (1998) förklarar invecklade fenomen på ett lättbegripligt sätt. Den boken var dessutom ny för mig.